Apeluri cercetare

 • COMPETIȚII DESCHISE: PROIECTE DE MOBILITATE PENTRU CERCETĂTORI CU EXPERIENŢĂ/TINERI CERCETĂTORI DIN DIASPORA

   În cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane [2] au fost lansate competițiile pentru:

          * PROIECTE DE MOBILITATE PENTRU CERCETĂTORI CU EXPERIENŢĂ DIN DIASPORA (MCD);
          * PROIECTE DE MOBILITATE PENTRU TINERI CERCETĂTORI DIN DIASPORA (MCT).

   Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 20 NOIEMBRIE 2017, ORA 16.00.

   Pachetele de informații sunt disponibile la adresele:

   MCD: https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori-cu-experienta-din-diaspora [3]

   MCT: https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-tineri-cercetatori-din-diaspora [4]

   PERSOANĂ DE CONTACT UEFISCDI:
   Daniela Mihai
   E-mail: daniela.mihai@uefiscdi.ro
   Telefon: +40 21 308 05 62

   APEL ERA-NET SMART GRIDS PLUS

   A fost lansat cel de-al 3-lea apel al iniţiativei ERA-NET SMART GRIDS PLUS, definit în contextul unei viziuni care urmăreşte crearea unui sistem de energie electrică care să integreze energia regenerabilă şi să permită tehnologii flexibile de consum şi producție. Scopul acestui apel este de a sprijini cercetarea şi dezvoltarea tehnologiilor, a modelelor de piaţă şi de a încuraja colaborarea transnaţională în domeniul reţelelor inteligente.

   Apelul este finanţat din fondurile naționale ale ţărilor/regiunilor participante care sprijină implicarea în proiecte comune de cercetare. Organizaţiile care aplică pentru finanţare trebuie să fie eligibile conform regulilor naţionale de finanţare ale ţărilor din care fac parte. Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizaţii de cercetare (institute de cercetare, universităţi etc.).

   PROPUNERILE DE PROIECT trebuie sa aibă caracter transnaţional şi SĂ CUPRINDĂ ÎN CONSORŢIU CEL PUŢIN DOUĂ INSTITUŢII PARTENERE DIFERITE DIN CEL PUŢIN DOUĂ ŢĂRI PARTICIPANTE LA INITIAŢIVĂ.

   Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de maxim 3 ani.

   Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 14 NOIEMBRIE 2017, ORA 14:00 CEST.

   Detalii despre apel sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.ro/era-net-smart-grids-plus [5].

   PERSOANĂ DE CONTACT UEFISCDI:
   Elena Simion
   E-mail: elena.simion@uefiscdi.ro
   Telefon: +40 21 307 19 93

 

Pachetul de informatii pentru Competitia FDI-2017

 

Pachetul de informatii pentru proiecte finantate in cadrul Schemei de granturi pentru universităţi – Proiectul privind Învăţământul Secundar ROSE

Propunerile de sub-proiecte vor fi transmise prin e-mail, la adresa granturi.universitati@pmu.ro, până la datele limită menţionate în Ghidul Aplicantului, Anexa 2 – Calendar de derulare a rundelor de granturi.

 Pentru prima rundă de aplicaţii, datele limită sunt:

 – Schema de Granturi Competitive pentru Programe de vară de tip punte 5 mai 2017;
 – Schema de Granturi Necompetitive 5 Iunie 2017;
 – Schema de Granturi Competitive pentru Centre de învățare 14 iulie 2017.

 

Dragi colegi,

JPI-HDHL (Joint Programming Initiative – A Healthy Diet For A Healthy Life) prin utilizarea instrumentului de tip ERA-NET COFUND, ERA-HLDL, lansează o competiție de proiecte cu următorul titlu: ”Biomarkeri pentru Nutriție și Sănătate (BioNH)”.
Acest apel urmarește identificarea și validarea a noi categorii de biomarkeri care sunt modulați de dietă și care pot indica modificări în starea sănătății și/sau riscul de a dezvolta boli asociate dietei. Concomitent se urmăresc și biomarkerii indicatori ai activității fizice.
Țările participante sunt: Anglia,Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, România, Spania și Turcia. Finanțările se încadrează între un maxim de 1.5 mil EUR și un minim de 0.3 mil EUR.

Pentru a depune un proiect este nevoie de minim 3 parteneri eligibili și un maxim de 6 parteneri eligibili dintr-o organizație de finanțare participantă din cel puțin 3 țări diferite (maxim 2 parteneri per țară). Partenerii romani pot beneficia din partea ANCSI de un buget de 300 000 EUR.
Depunerea propunerilor de proiecte se face online la adresa:
http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/register?view=login
Termene limită (depunerea se face în două etape)
Termenul limită al formei scurte a propunerii pînă pe 19 aprilie 2016 ora 16.00CEST
Termenul limita pentru inregistrarea propunerii în forma finală 15 iulie 2016 16.00CEST
Pentru informații suplimentare va rugăm vizitati site-urile
http://www.healthydietforhealthylife.eu/images/documents/Call_Text_ERA-HDHL_Cofunded_Call_BioNH.pdf
http://www.research.ro/ro/articol/3880/programe-interna-ionale-orizont-2020-era-hdhl-cofunded-call-biomarkers-for-nutrition-and-health
Va uram succes,

Prof Dr Dragos Vinereanu,
Prorector