Plan management

PROIECT MANAGERIAL PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE RECTOR 2016 – 2020
Academician Ioanel Sinescu

01 Biroul Rectorului
UNIVERSITATEA – CHEIA DE BOLTĂ A MEDICULUI ÎN SOCIETATEA EUROPEANĂ

În ultimii 4 ani, UMFCD, ca şi alte instituţii publice, a funcţionat în condiţiile impuse de dramatica criză financiară de la nivel internaţional, care şi-a pus amprenta şi pe oportunităţile învăţământului universitar din România.

În prezent, se pare că factorii decizionali, legislativi şi executivi sunt preocupaţi de oferirea pârghiilor şi a suportului economico-financiar necesar dezvoltării unor resurse umane cu un nivel profesional compatibil cu cel european. Investiţia în capitalul uman reprezintă o componentă esenţială a oricărei strategii de dezvoltare durabilă, menită să asigure creştere economică, axată pe cunoaşterea şi ocuparea forţei de muncă.

Deşi UMFCD se bucură de un binemeritat prestigiu în societatea românească, recent au apărut manifestări de ostilitate, de nemulţumire, care, deşi aveau ca punct de plecare insatisfacţia generală faţa de nivelul global al serviciilor de sănătate, s-au răsfrânt şi asupra şcolii medicale, direct sau indirect, asupra noastră, a tuturor. Acesta este motivul pentru care consider potrivit ca viitorul mandat să se focalizeze pe comunicare socială, pe recâştigarea locului UNIVERSITĂŢII şi al MEDICULUI în societate. Punând în centrul preocupărilor noastre oamenii, pacienţii, populaţia generală, oferind formare universitară şi postuniversitară la nivel european, efectuând cercetare de vârf – cu rezultate capabile de implementare, ducând şcoala în comunitate, fiind parteneri, nu numai funcţionari în serviciile de sănătate, împreună vom putea reda statutul şi prestanţa binemeritate întregului corp medical românesc, la nivel european şi internaţional.

Programul managerial al mandatului 2012-2016 a avut ca obiectiv centrarea activităţii universităţii pe EXCELENŢĂ. Apreciez că a venit timpul să trecem la etapa MANAGEMENTULUI ACADEMIC bazat pe COMPETITIVITATE, care să ofere premizele construirii infrastructurii unei universităţi a secolului XXI, demnă de Europa.

DESCARCA Plan Management