Legislatie

Legea_Educatiei_Nationale_nr_1-2011 cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 544 din 2001 actualizata

Legea_nr__287-2004-Legea_consortiilor_universitare

Legea_nr__288-2004_privind_organizarea_studiilor_universitare

O.U.G. 75 din 2005 actualizata

Ordinul_M_Ed_C__nr__4491-2005_privind_organizarea_si_desfasurarea_studiilor_universitare_de_doctorat

Legea 87 din 2006 privind asigurarea calității educației

Hotararea_Guvernului_nr__404-2006_privind_organizarea_si_desfasurarea_studiilor_universitare_de_masterat

Hotararea_Guvernului_nr__890-2008

Hotararea_Guvernului_nr__1717-2008

Hotararea_Guvernului_nr__681-2011_privind_aprobarea_Codului_studiilor_universitare_de_doctorat

Ordinul_Ministrului_nr__3753-2011

Ordinul_Ministrului_nr__4945-2012

Hotararea_Guvernului_nr__707-2012_opt

OMENCS_3530_2016