Regulamente

Regulamente UMFCD

Regulament de organizare si functionare interna

Regulament de ordine interna

Regulament de organizare si desfasurare a alegerilor in structurile si functiile de conducere

Regulament privind situatia creditelor transferabile

Regulament abilitare

Metodologia UMFCD pentru prelungirea activității didactice și de cercetare 2016

Metodologie proprie de concurs a UMFCD – Asistent perioada determinata

METODOLOGIE_PRIVIND_ORGANIZAREA_CONCURSULUI_DE_OCUPARE_A_FUNC_IEI_DE_DECAN_ÎN_FACULTILE_UNIVERSITII_DE__MEDICINA_SI_FARMACIE