Regulamente

Lista Regulamentelor U.M.F. ”Carol Davila” din București

Integritate academică

 1. Codul de Etica si Deontologie Profesionala
 2. Regulament de Organizare si Functionare al CEDU

Sistemul de conducere

 1. Regulament organizare si functionare a U.M.F. „Carol Davila”
 2. Regulament de ordine interna
 3. Regulament de organizare si desfasurare a alegerilor in structurile si functiile de conducere
 4. Regulament de organizare și desfășurare a alegerilor la nivelul departamentelor

Sistemul de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenți

 1. Metodologie de acordare a burselor pentru studentii romani
 2. Metodologie de acordare a burselor pentru studenții străini
 3. Metodologie de acordare a burselor speciale Nicolae Turnescu
 4. Regulamentul de deplasare în țară și în străinătate în timpul activității universitare

Eficacitate educațională

 1. Regulament admitere licență
 2. Regulament susținere examen de licență
 3. Regulament admitere la Modulul de limba engleza
 4. Regulament privind situatia creditelor transferabile
 5. Regulament Master
 6. Regulament pentru studenții căminiști
 7. Regulament de recunoastere a perioadelor de studii sau de plasament efectuate de studenti in cadrul mobilitatilor ERASMUS
 8. Regulament privind desfasurarea mobilitatilor ERASMUS INCOMING
 9. Regulament Rezidenți
 10. Regulament pentru studiile postuniversitare
 11. Regulament de organizare si functionare – Directia de Sisteme Informatice si Comunicatii

Programarea cercetării

 1. Regulament de desfasurare proiecte Tineri Cercetatori – Competitie Interna
 2. Metodologie de alegeri membri CSUD, Director CSD, membri CSD

Realizarea cercetării

 1. Regulament privind acordarea titlului de profesor emerit
 2. Regulament de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat
 3. Transfer studenți doctoranzi
 4. Metodologie Admitere Doctorat 2016-2017
 5. Metodologie abilitare
 6. Metodologie susținere teză de doctorat

Organizarea  sistemului de asigurare a calității

 1. Regulamentul Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/22 mai 2012
 2. Regulament privind politicile de securitate IT

Existența și aplicarea regulamentului privitor la inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

 1. Regulamentul privitor la inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Regulament privind examinarea și notarea studenților

 1. Regulament privind activitatea profesională a studenților 2013

Evaluarea de către managementul universității

 1. Metodologie proprie admitere 2017
 2. METODOLOGIA U.M.F. CAROL DAVILA pentru prelungirea activității didactice și de cercetare 2016
 3. METODOLOGIE proprie de concurs a U.M.F. CAROL DAVILA – asistent perioada determinata
 4. Regulament de Organizare si Functionare Biblioteca Centrala 2016