Regulamente

Carta U.M.F. ”Carol Davila” din București

Lista Regulamentelor 

Integritate academică

 1. Codul de Etica si Deontologie Profesionala
 2. Regulament de Organizare si Functionare al CEDU

Sistemul de conducere

 1. Regulament organizare si functionare a U.M.F. „Carol Davila”
 2. Regulament Intern
 3. Regulament de organizare si desfasurare a alegerilor in structurile si functiile de conducere
 4. Regulamentul de organizare si desfasurare a alegerilor in structurile si functiile de conducere

Sistemul de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenți

 1. Metodologia de acordare a burselor pentru studentii romani in anul universitar 2016-2017
 2. Metodologie de acordare a burselor pentru studenții străini
 3. Metodologie de acordare a burselor speciale Nicolae Turnescu

Eficacitate educațională

 1. Metodologie proprie admitere 2017
 2. Regulament admitere licență
 3. Regulament susținere examen de licență
 4. Regulament admitere la Modulul de limba engleza
 5. Regulament privind situatia creditelor transferabile
 6. Regulament Master
 7. Regulament cadru privind organizarea si functionarea caminelor si cantinei studentesti
 8. Regulament de recunoastere a perioadelor de studii sau de plasament efectuate de studenti in cadrul mobilitatilor ERASMUS
 9. Regulament privind desfasurarea mobilitatilor ERASMUS INCOMING
 10. Regulament Rezidenți
 11. Regulament pentru studiile postuniversitare
 12. Regulamentul de deplasare în țară și în străinătate în timpul activității universitare
 13. Regulamentul pentru Initierea, Aprobarea, Monitorizarea si  Evaluarea Periodica a Programelor de Studii
 14. Regulament privind activitatea profesională a studenților 2013
 15. METODOLOGIE proprie de concurs a U.M.F. CAROL DAVILA – asistent perioada determinata

Programarea cercetării

 1. Regulament de desfasurare proiecte Tineri Cercetatori – Competitie Interna
 2. Metodologie de alegeri membri CSUD, Director CSD, membri CSD
 3. Regulament de Organizare si Functionare Biblioteca Centrala 2016

Realizarea cercetării

 1. Regulament privind acordarea titlului de profesor emerit
 2. Regulament de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat
 3. Transfer studenți doctoranzi
 4. Metodologie Admitere Doctorat 2016-2017
 5. Metodologie abilitare
 6. Metodologie susținere teză de doctorat
 7. METODOLOGIA U.M.F. CAROL DAVILA pentru prelungirea activității didactice și de cercetare 2016

Organizarea  sistemului de asigurare a calității

 1. Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii
 2. Regulament de organizare si functionare – Directia de Sisteme Informatice si Comunicatii Digitale
 3. Regulament privind politicile de securitate IT

Regulamente alegeri studenți

    1. Regulament alegere studenți reprezentanți – Facultatea de Medicină