A doua specialitate

A doua specialitate 

 

Program pregatire a 2-a SPECIALITATE – sesiunea MAI 2016

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, posesorii certificatului de medic specialist, pot efectua pregătire pentru obţinerea celei de a doua specialităţi, în regim cu taxă.

În perioada  27.04.2016 – 12.05.2016, cei interesaţi pentru efectuarea pregătirii în Centrul Universitar București se vor adresa la Rectoratul UMF Carol Davila București, str. Dionisie Lupu, nr. 37, de luni până joi între orele 12:00-15:00, pentru obţinerea avizului privind înscrierea la acest program de pregătire.

Dosarele de înscriere la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, se depun la Ministerul Sănătăţii, sediul din str. George Vraca nr. 9, în perioada  09.05.2016 – 20.05.2016

Avizul pentru înscriere – acte necesare: 

 • cerere  
 • copie a certificatului de membru al Colegiului Medicilor vizat la zi
 • copie a certificatului de specialist / primar
 • acordul unui coordonator în specialitate

Curriculum de pregătire

Coordonatori

Echivalarea stagiilor comune – acte necesare:

 • cerere
 • dovada efectuarii stagiilor (carnet de rezident / adeverinta) copie si original
 • avizul coordonatorului pentru stagiile care se doresc a fi echivalate 
 • dovada achitarii de 50 lei- se poate achita la casieria UMF sau în contul: RO57TREZ70220F330500XXXX, Banca: TREZORERIE sect. 2

Echivalarea stagiilor efectuate în străinătate – acte necesare:

 • cerere
 • copie tradusă autorizată a dovezii de efectuare a stagiilor
 • copia avizului coordonatorului pentru echivalarea respectivelor stagii
 • dovada achitării taxei – se poate achita și la casieria UMF