Cursuri perfectionare

Cursuri de perfectionare postuniversitare 2016/2017


Cursuri


Pentru cursurile care nu sunt creditate (în afara atestatelor de studii complementare) la finalizarea cursului veți solicita conducătorului de curs o adeverință din care sa rezulte numărul de ore teoretice și practice efectuate. Adeverința vă este necesară la Colegiul medicilor în vederea acordării numarului de credite EMC. 


Anunt

Cursul „Persoana Calificata” organizat de catre Facultatea de Farmacie, din cadrul U.M.F. „Carol Davila”, Bucuresti, sub coordonarea domnului Prof. Dr. Dumitru Lupuliasa, se va desfasura in perioada 02 mai – 02 noiembrie 2017.

Cursul se adreseaza farmacistilor, medicilor, chimistilor, biochimistilor care lucreaza in industria farmaceutica, iar taxa de participare este echivalentul a 1000 Euro. 


Înscriere – acte necesare:

  • cerere

  • dovada achitarii taxei de curs – se poate achita și la casieria UMF (până la începerea cursului, inclusiv prima zi de curs)

  • copie a certificatului de membru al Colegiului Medicilor vizat la zi

  • pentru cursurile în vederea obținerii de atestate este necesar avizul șefului de clinică

Taxele pentru participarea la cursuri:

  • Cursurile cu durata 1-7 zile: 350 lei

  • Cursurile cu durata mai mare de 1 săptîmână: 350 lei x nr. de săptămâni

  • Implantologie, Pedodonție: 6300 lei

  • Cardiologie intervențională: 12000 lei

  • Managementul serviciilor de sănătate: 2500 lei

  • Cadrele didactice UMF „Carol Davila” București pot participa gratuit la un curs pe an universitar.


Anunt

Societatea Română de Endocrinologie – Grupul de lucru pentru osteoporoză și Centrul de Cercetare în Patologia şi Tratamentul Bolilor Reumatismale Sistemice, UMF Carol Davila, organizează la Spitalul Sf. Maria Cursul Internațional:

OSTEOPOROSIS:  Essentials of Densitometry, Diagnosis and Management,

Curs al Societății Internaţionale de Densitometrie Clinică (ISCD) și al Federației Internaționale de Osteoporoză (IOF),

în data de 31 Martie – 1 Aprilie 2017.

Formularul de inregistrare este disponibil pe www.sre.ro.

Inscrieri la:

 – Referent Ana Maria Ciolan, Tel. +40 721 131302, e-mail: anamaria.ciolan@gmail.com

Informații suplimentare:

– Conf. Dr. Carmen Barbu, Tel. +40 722 700723, e-mail: carmen_gabriela_barbu@yahoo.co.uk
– Conf. Dr. Daniela Opriş, Tel./Fax: + 40 212 224064, e-mail: danaopris0103@yahoo.com

Registration form(Formular de inregistrare)