Cursuri perfectionare

Cursuri de perfectionare postuniversitare 2016/2017


Cursuri 


Pentru cursurile care nu sunt creditate (în afara atestatelor de studii complementare) la finalizarea cursului veți solicita conducătorului de curs o adeverință din care sa rezulte numărul de ore teoretice și practice efectuate. Adeverința vă este necesară la Colegiul medicilor în vederea acordării numarului de credite EMC. 

Anunt

Cursul de „Initiere in diagnosticul si tratamentul distoniilor neuromusculare” organizat in Clinica de neurologie – S.U.U.B. sub coordonarea Dl. Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru, se va desfasura in perioada 27 martie – 8 aprilie 2017 si va consta in 14 ore practice si 6 ore teoretice.

Înscriere – acte necesare:

  • cerere

  • dovada achitarii taxei de curs – se poate achita și la casieria UMF (până la începerea cursului, inclusiv prima zi de curs)

  • copie a certificatului de membru al Colegiului Medicilor vizat la zi

  • pentru cursurile în vederea obținerii de atestate este necesar avizul șefului de clinică

Taxele pentru participarea la cursuri:

  • Cursurile cu durata 1-7 zile: 350 lei

  • Cursurile cu durata mai mare de 1 săptîmână: 350 lei x nr. de săptămâni

  • Implantologie, Pedodonție: 6300 lei

  • Cardiologie intervențională: 12000 lei

  • Managementul serviciilor de sănătate: 2500 lei

  • Cadrele didactice UMF „Carol Davila” București pot participa gratuit la un curs pe an universitar.