Abilitari in curs de sustinere

 

CONF. DR. DANA TOMESCU


SEF LUCRARI CALENIC BOGDAN


PROF. DR. POPESCU ION GHEORGHE


SEF LUCRARI DR. CRISTACHE MARILENA CORINA


CONF. DR. SALAVASTRU CARMEN


PROF. DR. LUPESCU OLIVERA


PROF. DR. CONSTANTINESCU ILEANA


CONF. DR. STANCULESCU RUXANDRA VIORICA


CONF. DR. CAPUSA CRISTINA STELA


PROF. DR. TATARU CALIN PETRU


SEF LUCRARI DR. DIACONU CAMELIA CRISTINA


PROF. DR. NICA SARAH ADRIANA


CONF. DR. NITULESCU GEORGE MIHAI