Strategii de internationalizare

         Strategii de internaționalizare        

 

  • Dezvoltarea dialogului cu alte universități din țară și din străinătate în interesul superior al îmbunătățirii proceselor de învățământ, cercetare, inovare în domeniul medical.
  • Dezvoltarea de relații de parteneriat bazate pe valorile universale ale învățământului și cercetării cu instituții publice și entități private care au interese definite în îmbunătățirea sănătății și a serviciilor de sănătate, în contextul principiului promovat de UE ”Sănătatea în toate politicile”;
  • Dezvoltarea de programe de schimb de studenți prin intermediul unor proiecte europene tip Erasmus, Leonardo da Vinci, precum și prin intermediul cooperării transatlantice și transfrontaliere.
  • Participarea la evenimente stiințifice la nivel internațional;
  • Îmbunătățirea site-ului universității- actualizare permanentă, creșterea gradului de comunicare/ vizibilității a informațiilor de interes public;
  • Dezvoltarea de proiecte de cercetare comune cu alte universități și din străinătate;
  • Organizarea de manifestări științifice comune cu alte universități din străinătate;
  • Dezvoltarea de programe comune de învățământ și de programe transuniversitare cu alte universități;
  • Schimburi de studenți/ cadre didactice;