Structura programului de pregatire doctorala

 

STRUCTURA PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE DOCTORALĂ

 

Anul I de studii doctorale include următoarele module:

  • 5 module obligatorii*: Metodologia cercetării științifice și Managementul proiectului de cercetare, Legislația cercetării ştiinţifice în Romînia, Etica cercetării științifice, Biostatistica şi Pedagogia)
  • 2 module opționale (Proprietatea intelectuală, Etica cercetării pe animale de laborator);

Anul I se finalizează prin prezentarea unui Proiect de Cercetare, în faţa conducătorului de doctorat şi a unei comisii formate din alţi doi membri, în lunile octombrie, respectiv noiembrie.

Cei care vor obţine un calificativ foarte bun la “Proiectul de cercetare” – vor trece în anul II. Cei care nu vor obţine un calificativ bun – pot repeta examenul de susţinere a proiectului peste o luna. Cei care nu obţin nici la acest al doilea examen un calificativ bun – sunt consideraţi respinşi şi vor primi o adeverinţă privind efectuarea primului an de studii doctorale. Se consideră doctoratul nefinalizat şi se încheie în acel moment efectuarea lui.

 

Anul II  constă în punerea la punct a planului de cercetare, stabilirea obiectivelor, perfecţionarea metodologiei, recrutarea lotului de studiu şi prezentarea unui referat ştiinţific pe o temă derivată din lucrare.

Anul III  constă în continuarea recrutării şi a analizei materialului de studiu, punerea la punct a aparatului statistic, urmărirea literaturii de specialitate pe tema stabilită şi prezentarea unui referat ştiinţific pe o temă derivată din lucrare.

Anul IV  este anul de redactare, finalizare şi prezentare a tezei.

Pe parcursul anilor II, III, IV, doctorandul va prezenta informări privind etapa de progres a tezei.

Întreruperea  activităţii de doctorat se va face în timpul celor 4 ani de doctorat, în urma aprobării de către C.S.U.D. a solicitării doctorandului, acesta având o motivaţie fermă. În cazul în care studentul doctorand este la forma buget, nu va mai fi plătit în această perioadă, iar în cazul în care studentul doctorand este la forma cu taxă, acesta nu va mai achita taxa aferentă anului de studiu.

Prelungirea activităţii de doctorat se va realiza după încheierea celor 4 ani de doctorat şi va fi plătită de către studentul doctorand, în conformitate cu anul înmatriculării sale la doctorat.

 *Studenţii doctoranzi înmatriculaţi până în anul 2012, au doar 4 module obligatorii, respectiv:  Metodologia cercetării științifice și Managementul proiectului de cercetare, Legislația cercetării ştiinţifice în Romania, Etica cercetării științifice şi Biostatistica.