Tematica Farmacie

FACULTATEA DE FARMACIE
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENŢĂ
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2012

1. Farmacocinetica generală (1)
2. Farmacodinamie generală (1)
3. Farmacotoxicologie generală (1)
4. Interacţiuni medicamentoase (3)
5. Particularităţi farmacologice în unele stări patologice (3)
6. Antibiotice cu structură betalactamică (2)
7. Antibiotice: macrolide, aminoglicozide, tetracicline, fenicoli şi polipeptide (2)
8. Chimioterapice antibacteriene (2)
9. Analgezice opioide (2)
10. Analgezice antipiretice (2)
11. Hipnotice şi tranchilizante (2)
12. Antidepresive (2)
13. Anticonvulsivante (2)
14. Simpatomimetice şi simpatolitice (2)
15. Parasimpatomimetice şi parasimpatolitice (2)
16. Antiinflamatoare steroidiene şi nesteroidiene (2)
17. Antiacide, antiulceroase (2)
18. Antihipertensive (2, 4)
19. Antianginoase (2, 4)
20. Antialergice (2)
21. Antiastmatice (2)
22. Antitusive, expectorante (2)
23. Stimulatoare ale contracţiei miocardului, antiaritmice (2, 4)
24. Diuretice (2, 4)
25. Insulina şi antidiabetice de sinteză (2,3)
26. Anticoagulante, trombolitice, antihemoragice (2, 4) – lipocolesterolemiante (2)
28. Vitamine liposolubile şi hidrosolubile (2; 3, 20)
29. Hormoni sexuali şi hormoni tiroidieni (2, 3, 21)
30. Formularea şi biodisponibilitatea medicamentelor (11, 12)
31. Preparate parenterale (12, 13)
32. Preparate oftalmice (12, 13)
33. Preparate nazale (12; 13)
34. Suspensii farmaceutice (11,13)
35. Preparate semisolide pentru aplicaţii cutanate (11, 13)
36. Preparate transdermice (11, 12)
37. Preparate rectale (11, 12, 13)
38. Comprimate, capsule (11, 12, 13)
39. Exercitarea profesiunii de farmacist (14)
40. Deontologia farmaceutică (15)
41. Regimul legal general al medicamentelor de uz uman (16)
42. Regimul legal special al medicamentelor psihotrope şi stupefiante (17, 18)
43. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciei (19)
44. Aplicaţiile spectrometriei în IR la identificarea şi dozarea medicamentelor (7, 8, 13)
45. Aplicaţiile metodelor cromatografice în controlul medicamentelor (7, 8, 13)
46. Metode volumetrice în controlul medicamentelor (9, 10,13)
47. Spectrofotometria UV-VIS aplicată în analiza medicamentului (7,8,13)
48. Controlul limitelor de impurităţi în substanţe şi produse farmaceutice (7,9,13 )
49.Toxicomanii: morfinomania şi heroinomania, cocainomania, toxicomanii induse de halucinogenele naturale (TI-IC) şi de sinteză (LSD), tabagismul (6)
50.Toxicologia medicamentelor: derivaţi barbiturici, neuroleptice, antidepresive, analgezice antipiretice, glicozide cardiotonice (6)
51. Alcaloizi tropanici, izochinolinici şi indolici – generalităţi şi produse vegetale (Belladonnae radix et folium, Opium, Chelidonii herba et radix, Ipecacuanhae radix, Secale comutum, Vincae minoris herba, Catharanthi rosei herba et radix) (5)

Bibliografie

1. Aurelia Nicoleta Cristea – Farmacologie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, ediţia a II-a (revăzută şi adăugită), 2009;
2. Aurelia Nicoleta Cristea (sub redacţia) – Tratat de farmacologie, Ed. Medicală, Bucureşti, 2005;
3. Valentin Stroescu, Bazele farmacologice ale practicii medicale, Ediţia a VII-a, Editura Medicală, Bucureşti 2001
4. Ana Mureşan – Medicaţia în boli cardiovasculare, Ed. Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, 2005;
5. Ion Ciulei, Emanoil Grigorescu, Ursula Stănescu – Plante medicinale, fitochimie şi fitoterapie, Ed. Medicală, Bucureşti, 1993;
6. Marţian Cotrău, Teodor Stan, Lidia Popa, I. Preda, Maria Kincsesz-Ajtay – Toxicologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991;
7. Marius Bojiţă, Liviu Roman, Robert Săndulescu, Radu Oprean, Analiza şi controlul medicamentelor,vol.1 şi vol. 2, Ed. Intelcredo, Cluj-Napoca, 2003;
8. Maria Bârcă-Controlul Medicamentelor, Ed Tehnoplast,Bucureşti,2010 ;
9. Daniela Fraţilă, Maria Bârcă, Corneliu Baloescu, Florentina Roncea – Controlul Medicamentului, Ed. Info Medica, Bucureşti, 2003;
10. Monciu C.-M., Neagu A., Nedelcu A., Aramă C., Constantinescu C.: Analiza chimică în controlul medicamentului, Editura Medicală, Bucureşti, 2005.
11. Sorin Leucuţa – Tehnologie farmaceutică industrială, Ed. Dacia, 2001;
12. Iuliana Popovici, Dumitru Lupuliasa Tehnologie farmaceutică vol I, Ed. Polirom, Iaşi,2001; Iuliana Popovici, Dumitru Lupuliasa Tehnologie farmaceutică vol II, Ed. Polirom, Iaşi,2008; Iuliana Popovici, Dumitru Lupuliasa – Tehnologie farmaceutica vol III, Ed. Polirom, laşi, 2009;
13. *** Farmacopeea Română, editia a X-a, Ed. Medicală, Bucureşti, 1993;
*** Farmacopeea Română, editia a X-a, Supliment 2000, Ed. Medicala, 2000;
*** Farmacopeea Română, editia a X-a, Supliment 2001, Ed. Medicala, 2002;
*** Farmacopeea Română, editia a X-a, Supliment 2004, Ed. Medicala, 2004;
*** Farmacopeea Română, editia a X-a, Supliment 2006, Ed. Medicala, 2006;
14. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, titlul XIV: Exercitarea profesiunii de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, Monitorul Oficial al României partea I nr. 372/2006
15. Decizia Colegiului Farmaciştilor din România nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciştilor din România şi a Codului deontologic al farmacistului, Monitorul Oficial al României partea I nr. 490/2009
16. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, titlul XVII: Medicamentul, Monitorul Oficial al României partea I nr. 372/2006
17. Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, Monitorul Oficial al României partea I nr. 1095/2005
18. Hotărârea Guvernului României nr. 1915/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, subsţantelor preparatelor stupefiante şi psihotrope, Monitorul Oficial al României partea I nr. 18/2007
19. Legea nr. 266/2008 a farmaciei, republicată, Monitorul Oficial al României partea I nr. 448/2009, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvemului României nr. 130/2010, Monitorul Oficial al României partea I nr. 890/2010.
20. Niculina Mitrea et al., Vitaminele în procesele metabolice, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 2008.
21. Veronica Dinu, E. Truţia, Elena Cristea Popa, Aurora Popescu, Biochimie medicală, Ed. Medicală, Bucureşti, 1998.