Directia Social

Directia Social

 

Directia Social este o structura administrativa aflata in subordinea Rectorului, coordonata de catre Prorectorul cu probleme studentesti si condusa de Directorul Social.

Directia Social gestioneaza activitati specifice in cadrul U.M.F. “Carol Davila” – Bucuresti prin intermediul celor doua servicii, Serviciul Cazare Camine-Cantina si Serviciul Burse.

Serviciul Cazare Camine-Cantina:

  • Se ocupa cu organizarea si functionarea caminelor si a cantinei studentesti, asigurarea locurilor de cazare si repartizarea studentilor U.M.F. “Carol Davila” – Bucuresti in caminele Universitatii, respectiv asigurarea mesei la cantina a acestora.

Serviciul Burse:

  • Se ocupa cu intocmirea statelor de plata a burselor si decontul abonamentelor R.A.T.B. pentru studentii eligibili ai Universitatii.

 

Directia Social se ocupa si cu alte activitati si servicii specifice studentilor cum ar fi:

  • Taberele studentesti – atribuirea nr.de locuri de tabara corespunzator fiecarei facultati in conformitate cu Metodologia privind organizarea si desfasurarea Programul National “Tabere Studentesti”, centralizarea listelor comunicate de catre facultati si transmiterea institutiei emitente a documentatiei solicitate in conformitate cu metodologia precizata anterior;
  • Legitimatii pentru reducere transport/carnete cu cupoane CFR emise de catre M.E.N.C.S. – repartizarea acestora pe facultăți și ani de studii conform nr. de studenți eligibili;
  • Programe cu caracter social derulate prin M.E.N.C.S. destinate studentilor, etc.

 

Director Social: Valentin Nastasescu

Contact: directia.social@umfcd.ro

Persoana de contact:

Sef Serviciu Cazare – Constantina Nastase

Tel.: 021.315.75.17

Informatii Studenti: Cazare, Tabere, Burse