Taxe si tarife universitare

Taxele scolare se pot achita in contul:

Beneficiar: U.M.F. Carol Davila – Bucuresti
Cod fiscal: 4192910
Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2
Explicatii: Numele studentului, facultatea, anul, semestru

În conformitate cu hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 27.06.2013, taxele

pentru eliberarea actelor de studiu sunt urmatoarele:

* Taxa duplicat 300 lei (pentru fiecare act duplicat solicitat)

* Taxa programa analitica pe anii promovati 200 lei