Taxe si tarife universitare

 

INFORMARE PLAȚI TAXE STUDIU ÎNCEPAND CU SEPTEMBRIE 2016

 

Pentru contabilizarea și evidența corectă a sumelor încasate prin instituțiile bancare a studenţilor şcolarizaţi cu taxă (lei) la învăţământul de zi se impune ca în momentul efectuării fiecărei plăţii, să fie declarate corect următoarele date:

 • Beneficiar: U.M.F. Carol Davila – Bucuresti
 • Cod fiscal: 4192910
 • Numele şi prenumele : (cele înscrise în contractul de şcolarizare)
 • Codul numeric personal : 13 caractere
 • Codificarea tip facultate: ( Medicină Generală, Medicină Dentară, Farmacie, F.M.A.M.)
 • Anul de studiu : I,II, III, IV, V, VI
 • Codificare taxe școala : Licență, Masterat, Doctorat, Cursuri postuniversitare (Denumire curs) , Restanță (Denumire materie).

Sumele se vor plăti în numerar la toate sucursalele următoarelor instituții financiar bancare :

 • Banca Română de Dezvoltare (BRD –GSG) Cont IBAN RO25BRDE410SV62398444100;
 • Banca Comerciala Romana (B.C.R.) Cont IBAN RO19RNCB0090000509620104;
 • Banca Transilvania (BT) Cont IBAN RO72BTRLRONINCS000771401.

 

 • ATENTIE!!!! Doar pentru taxele de studiu

 

În conformitate cu hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 27.06.2013, taxele

pentru eliberarea actelor de studiu sunt urmatoarele:

* Taxa duplicat 300 lei (pentru fiecare act duplicat solicitat)

* Taxa programa analitica pe anii promovati 200 lei