Acces Portalul Studentului

D I R E C Ț I A   G E N E R A L Ă   S E C R E T A R I A T   U N I V E R S I T A T E

Stimați studenți,

Pentru a facilita accesul în noul PORTAL al STUDENTULUI accesibil la adresa web: https://portal.umfcd.ro/login, la nivelul Direcției Generale Secretariat Universitate a fost creată o nouă adresă de e-mail: informatizare.studenti@umfcd.ro. Astfel, dacă întâmpinați probleme în accesarea contului, pentru a eficientiza și răspunde cât mai rapid cererii dumneavoastră, pe lângă mesajul intrinsec trimis la adresa sus-menționată, vă rugăm să inserați următoarele informații:

Subiect: Acces cont portal student

Mesaj: Nume și prenume, CNP (cod numeric personal)/Serie și număr pașaport, numărul matricol și facultatea, anul de studiu, seria și grupa

Odată accesat portalul puteți vizualiza următoarele informații:

  1. Context informații personale;
  2. Rezultatele obținute pe parcursul școlarizării în universitatea noastră;
  3. Forma de finanțare;
  4. Situație financiară;
  5. Plăți on-line, prin intermediul portalului, aplicație integrată în portal cu ajutorul partenerilor de la https://www.euplatesc.ro/.

Vă amintim că în baza regulamentelor și a politicilor G.D.P.R. implementate la nivelul Uniunii Europene, putem oferi informații doar pe conturile dumneavoastră instituționale. Acest cont poate fi foarte ușor obținut de la link-ul: https://adr.umfcd.ro/