Acordarea Burselor Speciale ,,Prof. Univ. Dr. Theodor Burghele”

În admirabila Sală de Consiliu a Palatului Facultăţii de Medicină, a avut loc ieri 4.04.2022, în prezenţa Rectorului Universităţii Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, a Prorectorului cu probleme studenţeşti Prof. Univ. Dr. Silviu Piţuru, a Preşedintelui Comisiei Senatului Universitar pentru probleme studenţeşti Prof. Univ. Dr. Victor Lorin Purcărea, a Decanului F.M.A.M. Prof. Univ. Dr. Victor Strâmbu, a Conducerii Executive a studenţilor din Universitate şi a reprezentantului prorectoratului cu probleme studenţeşti şi a Comisiilor de Acordare, acordarea Burselor Speciale ,,Prof. Univ. Dr. Theodor Burghele”.

            Bursele Speciale au fost acordate astfel:

  1. Facultatea de Medicină Generală – Grupei 28;
  2. Facultatea de Medicină Dentară – Grupei 19;
  3. Facultatea de Farmacie – Grupei 11;
  4. Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală – Grupei 2.

Aceste grupe au obţinut cele mai bune rezultate la învăţătură în primul semestru al acestui an universitar.