Anunț Bibliotecă Virtuală

Din motive tehnice site-ul bibliotecii nu poate fi accesat pentru moment.

Pentru Biblioteca virtuală utilizați link-ul direct:

Pentru Catalogul Online utilizați: http://46.243.119.8:8080/liberty/libraryHome.do