Anunț Contestații Proba Scrisă Examenul de Licență 2022 – Facultatea de Medicină

Contestațiile privind conținutul întrebărilor și corectitudinea răspunsurilor se pot transmite pe adresa de email decanatmedicina@umfcd.ro în data 05.09.2022, în intervalul orar 12.30 – 13.30.

Contestația cuprinde următoarele elemente:

  • nume și prenume absolvent;
  • număr legitimație de concurs;
  • întrebare contestată;
  • varianta de caiet de concurs;
  • sala de concurs

GRILE DE CORECTARE