Anunț contestații punctaj Examen de Licență 2022 – Facultatea de Medicină

Contestațiile privind rezultatele probei scrise (punctaj) se depun electronic, în programul de lucru al secretariatului între orele 8:00 -16:00 în ziua de 06.09.2022, la următoarea adresa de e-mail: decanatmedicina@umfcd.ro

Contestațiile vor conține următoarele date de identificare:

  • Nume si prenume candidat;
  • Număr legitimație de concurs (numar matricol);
  • Punctajul obținut;
  • Varianta de caiet de concurs;
  • Sala de concurs

Rezultatele contestațiilor privind punctajul se vor afișa în ziua de 07.09.2021, la Ora 12.00.