Anunț privind alegerile în structura de conducere a Departamentului Învățământ Clinic 3 – Nefrologie, Urologie, Imunologie și Imunologia transplantului, Dermatologie, Alergologie

ANUNȚ

privind alegerile în structura de conducere a Departamentului Învățământ Clinic 3 – Nefrologie, Urologie, Imunologie și Imunologia transplantului, Dermatologie, Alergologie, care vor avea loc în perioada 20 – 23 Septembrie 2022, organizate conform REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ALEGERILOR reglementat specific conform CAP. I Art. 1, Alin. 3 din:

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ALEGERILOR ÎN STRUCTURILE ȘI FUNCȚIILE DE CONDUCERE Mandat 2020 – 2024 (.pdf)

(Adoptat de Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București în data de 06.09.2022)


Calendarul de organizare a regulamentului de organizare și desfășurare a alegerilor parțiale la nivelul Disciplinelor si Departamentelor

06.09.2022

 • Publicarea pe site-ul web al UMFCD a listelor de vot actualizate

20–22.09.2022

 • Alegerea șefilor de disciplină

20.09.2022

 • Depunerea candidaturilor pentru funcția de director departament
 • Avizarea candidaturilor pentru funcția de director departament

21.09.2022

 • Alegerea directorilor de departament (Tur I)
 • Locație – Sala de Consiliu a Facultății de Medicină în intervalul orar 8 – 16

23.09.2022

 • Alegerea directorilor de departament (Tur II)
 • Locație – Sala de Consiliu a Facultății de Medicină în intervalul orar 8 – 16

28.09.2022

 • Validarea alegerilor parțiale de către Senatul UMFCD

Dosarul de candidatura pentru funcția de Director de Departament constă în:

 • Cerere – formular tip (descarcă);
 • Curriculum Vitae;
 • Program Managerial;
 • Declarația de Eligibilitate – Formular tip (descarcă)

Documentele (pe hârtie și suport digital) se depun la Biroul Electoral al Universității – Rectoratul Universității din Strada Dionisie Lupu Nr. 37, Sector 2, în data de 20 Septembrie 2022, în intervalul orar 09.00 – 15.00.

Documentele CV (tip europass) și programul managerial – în format pdf, se vor depune pe suport digital (Compact Disk sau USB Stick) și totodată vor fi transmise la adresa de e-mail info@umfcd.ro, pentru a putea fi publicate pe site-ul web al UMFCD.