Anunț privind organizarea licitației publice deschise cu strigare privind valorificarea deșeurilor feroase și neferoase provenite din casările mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar