Anunț răspuns contestații – Examen de Licență 2022 – Facultatea de Medicină

Ca urmare a analizei contestațiilor depuse asupra conținutului întrebărilor, comisia de examen a stabilit anularea unei întrebări, după cum urmează:

Caiete de întrebări limba română

  • Întrebarea Nr. 9 din Varianta de caiet Nr. 1
  • Întrebarea Nr.2 din Varianta de caiet Nr. 2
  • Întrebarea Nr. 2 din Varianta de caiet Nr. 3
  • Întrebarea Nr. 20 din Varianta de caiet Nr. 4

Caiete de întrebări limba engleză

  • Întrebarea Nr. 117 din Varianta de caiet Nr. 1
  • Întrebarea Nr. 102 din Varianta de caiet Nr. 2
  • Întrebarea Nr. 103 din Varianta de caiet Nr. 3
  • Întrebarea Nr. 47 din Varianta de caiet Nr. 4

Menționăm că anularea acestor întrebări nu va influența nota finală de promovare.