Anunț Rezultate Evaluare Administrativă și Eligibilitate IMM în urma organizării selecției Partener Privat (IMM sau microîntreprindere) pentru Proiectul Dezvoltarea Cercetării Genomice în România (ROGEN)

Anunț Rezultate Evaluare Administrativă și Eligibilitate IMM în urma organizării selecției Partener Privat (IMM sau microîntreprindere) pentru Proiectul Dezvoltarea Cercetării Genomice în România (ROGEN)