Anunț selecție grup țintă de cursanți în cadrul Proiectului POCU/918/4/8/149892

Anunț selecție grup ținta de cursanți în cadrul Proiectului POCU/918/4/8/149892