Anunț selecție parteneri (terțe părți) pentru proiectul REVERSE- H2020-SC1-BHC-2018-2020 / H2020-SC1-2020-Single-Stage-RTD