ANUNȚ SUPLIMENTARE LOCURI CU FINANȚARE DE LA BUGET

   

          Vă informăm că în urma suplimentării cifrei de școlarizare pentru candidații care au obținut același punctaj cu ultimul candidat declarat admis la Concursul de admitere organizat de U.M.F. „Carol Davila” din București – sesiunea iulie 2022, candidații cu următorul punctaj au fost declarați admiși, după cum urmează:

  • La Facultatea de Medicină                    – 81 pct
  • La Facultatea de Medicină Dentară     – 69 pct
  • La Facultatea de Moașe și Asistență Medicală:
    • Asistență Medicală Generală     – 50 pct
    • Tehnică Dentară                         – 36 pct

 

            Astfel, în vederea confirmării locului ocupat cu finanțare de la buget, vă rugăm să depuneți la secretariatele facultăților documentele solicitate în conformitate cu calendarul publicat.