Apel selecție pentru registrul național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare – REXCD

Vă informăm că pe pagina web a MCID este publicat anunțul pentru selecția experților ce vor constitui Corpul de Experți pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare. Anunțul de selecție conține calendarul, modalitatea de înscriere, condițiile de eligibilitate și selecție, conținutul dosarului de candidatură, și poate fi accesat la: https://www.research.gov.ro/ro/articol/6029/cercetarii-inovarii-si-digitalizarii-lanseaza-apel-pentru-selec-ia-exper-ilor-ce-vor-constitui-corpul-de-exper-i-pentru-certificarea-activita-ii-de-cercetare-dezvoltare

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 05 Decembrie 2022.

Toate documentele se vor transmite în fișiere .pdf la adresa de e-mail: rexcd@research.gov.ro.

Vă dorim succes!