C.S. III DR. RINNE ANDREAS

  • CV
  • FIȘĂ DE VERIFICARE
  • LISTĂ DE LUCRĂRI
  • REZUMAT TEZĂ
  • LOCAȚIE – În Sala de Seminar a Departamentului de Biofizică și Biotehnologie Celulară, Str. Aviator Ștefan Sănătescu 48, Clădirea Unifarm, Etaj 2, Sector 1, București
  • DATA – 12.07.2024
  • ORA – 12.00

Membrii Comisiei:

Membru 1. Titular: PROF. UNIV. DR. HINESCU MIHAIL-EUGEN – U.M.F. ,,Carol Davila” din București

Membru 2. Titular: PROF. UNIV. DR. OSIAC EUGEN – U.M.F. din Craiova

Membru 3. Titular: PROF. UNIV. DR. MUSSET BORIS – Paracelsus Medizinische Privatuniversitat in Nurnberg

Membru 4. Supleant: PROF. UNIV. DR. SAVOPOL TUDOR – U.M.F. ,,Carol Davila” din București

Membru 5. Supleant: PROF. UNIV. DR. NEAGU ADRIANA – U.M.F. ,,Victor Babeș” din Timișoara