Calendarul competițiilor care urmează să fie deschise de MCDI în cadrul PNCDI IV

MCDI a publicat calendarul competitiilor care urmeaza sa fie deschise in cadrul PNCDI IV, structurat pe 10 programe de finanțare.

Calendarul poate fi accesat la: 

Cele 10 programe de finanțare sunt :

  1. Stimularea excelenței în cercetarea fundamentală și la frontieră,  prin programul „IDEI”
  2. Atragerea cercetătorilor de excepție (doctoranzi, postdoctoranzi, tineri cercetători) către sistemul național de cercetare, formarea unor generații preocupate de mediul științific european și internațional, și premierea performanței individuale în cercetare, prin programul „Resurse Umane”
  3. Stimularea performanțelor instituționale a organizațiilor publice de cercetare prin programul „Organizații de cercetare performante”
  4. Creșterea capacității instituționale a institutelor naționale de cercetare-dezvoltate pentru rezolvarea problemelor economico-sociale specifice domeniului lor de activitate, prin programul „Nucleu”
  5. Dezvoltarea integrată și utilizarea eficientă a bazei materiale publice pentru cercetare, în cadrul programului „Infrastructuri de cercetare performante”
  6. Creșterea contribuției activităților de cercetare-dezvoltare în adresarea provocărilor societale stabilite în Agenda Strategică de Cercetare, prin programul „Provocări”
  7. Proiecte comune de cercetare – inovare, bazate pe parteneriatul dintre mediul de afaceri și mediul public/privat CDI, sprijinirea accesului actorilor economici la servicii CDI, precum și sprijinirea dezvoltării ecosistemelor de inovare prin programul „Parteneriate pentru Inovare”
  8. Creșterea competitivității sistemului național de cercetare în plan internațional, prin stimularea participării la programul cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene și prin cooperare bilaterală/multilaterală în domeniul cercetării și inovării, prin programul „Cooperări Europene și Internaționale”
  9. Susținerea participării organizațiilor de cercetare din România la programele științifice internaționale în domenii de interes strategic, prin programul „Cercetare în domenii de interes strategic”
  10. Dezvoltarea dialogului dintre știință și societate, prin deschiderea sistemului de cercetare și inovare către cetățeni prin programul „Știință si Societate”