Calendarul pentru confirmarea locului obținut la buget/depunerea cererilor pentru un loc ”cu taxă”

CONCURS ADMITERE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

CALENDAR

Confirmare Loc Buget/Depunere Cereri Loc cu Taxă

 • 19 – 20 Septembrie 2023 – confirmare loc buget, prin depunerea actelor în original la Secretariatul FMAM, Bd. Eroii Sanitari, Nr 8, Sector 5, București
 • 19 – 20 Septembrie 2023 (până la ora 16:00) – depunere cereri taxă exclusiv online prin intermediul platformei de înscriere
 • 21 Septembrie 2023 – aprobarea cererilor și afișarea rezultatelor
 • 21 – 23 Septembrie 2023 – achitare taxă (50 % din taxa anuală), prin intermediul platformei de înscriere
 • 25 Septembrie 2023 – afișare listă admiși cu taxă
 • 25 – 26 Septembrie 2023  depunerea actelor în original

Valoare taxă:

8.000 lei/an universitar pentru Facultatea de Moașe și Asistență Medicală, Asistență medicală generală, extensia Ploiești

Notă: actele care se depun atât pentru confirmare loc buget, cat și cu taxă

 • Diploma de bacalaureat, în original
 • Copie carte de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie certificat de căsătorie, dacă este cazul
 • 4 fotografii tip buletin

Programul de lucru cu publicul: 9:00 – 15:00