Contestațiile privind rezultatele probei scrise (punctaj) se depun electronic, în programul de lucru al secretariatului între orele 0900-1600 în ziua de 16.09.2020, la următoarea adresa de e-mail: decanatmedicina@umfcd.ro Contestațiile vor conține

Contestațiile depuse privind conținutul întrebărilor și corectitudinea răspunsurilor au fost respinse.

Lista a fost suplimentată! Lista privind aprobările pentru cazare în cămine UMF Carol Davila – București, studenți admiși în Sesiunea Iulie 2020 pentru Anul Universitar 2020-2021 Lista finală

Facultatea de Medicină Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Facultatea de Medicină – Modul limba engleză Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4

Contestațiile privind conținutul întrebărilor și corectitudinea răspunsurilor se pot transmite pe adresa de email decanatmedicina@umfcd.ro în data 15.09.2020, în intervalul orar 12.30 – 13.30. Contestația cuprinde următoarele elemente: nume și

Rezultate Proba practică Examen Licență Sesiunea Septembrie 2020 – Facultatea de Medicină Dentară

Rezultate de la susținerea Lucrării de Licență Sesiunea Septembrie 2020 – Facultatea de Farmacie

În completarea anunțului privind înscrierea la Masteratele Facultății de Medicină, vă comunicăm, că după susținerea admiterii, candidații admiși au obligația de a prezenta toate documentele din dosarul de înscriere, în

Rezultate Proba practică Examen Licență Sesiunea Septembrie 2020 – Facultatea de Farmacie

Repartiție pe săli de examen – Facultatea de Medicină – Examen Licență Sesiunea Septembrie 2020 – Proba Scrisă REPARTIȚIE PE SĂLI DE EXAMEN – ROMÂNI REPARTIȚIE PE SĂLI DE EXAMEN

Schimbarea centrelor de pregătire (transfer) pentru rezidenți 14 – 24 septembrie 2020

Vă informam că examenul de licență Sesiunea septembrie 2020 se va susține în data de 15.09.2020 în Centrul expozițional ROMEXPO din adresa Bld. Mărășești Nr. 65-67, București 011465, CORP  B2.

Completare declarație pe propria răspundere triaj eidemiologic COVID 19 Vă informăm că în conformitate cu recomandările epidemiologice aveți obligația de a completa declarația pe proprie răspundere pentru efectuarea triajului epidemiologic

Codurile de plată/de bare primite la cazarea în anul universitar 2019 – 2020 rămân valabile și în anul universitar 2020 – 2021. Studenții noi cazați în anul universitar 2020 –

Rezultate Probă scrisă Examen Licență 2020

Facultatea de Medicină Dentară – Lista candidaților anonimizată ordonată după punctajul obținut Facultatea de Farmacie – Lista candidaților anonimizată ordonată după punctajul obținut FMAM – AMG – Asistență Medicală Generală

Examen de Licență 2020 – Barem de corectare

Facultatea de Medicină Dentară Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Facultatea de Farmacie Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 FMAM AMG – Asistență Medicală Generală Varianta

1. LOCURI MASTER Program studii – master Durata de studiu/nr. credite Nr. locuri finanţate de la buget Nr. locuri cu taxă Nr. Total locuri Biofizică medicală și biotehnologie celulară 4

Anunț locuri taxă 6000 Euro

În urma ședinței de Senat Nr. 15 din data de 04.09.2020, s-au aprobat solicitările la forma de învățământ cu taxă de 6000 euro. Menționăm că în perioada 08.09. – 11.09.2020

Dragi studenți, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București dorește prin intermediul proiectului INFO.MED să contribuie activ la creșterea transparenței informațiilor și furnizarea îndrumării cu privire la oportunitățile

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București a pierdut astăzi unul dintre cei mai prețioși reprezentați ai comunității sale academice. Profesorul Ovidiu Alexandru Băjenaru, membru corespondent al Academiei

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și Universitatea Politehnică din București în parteneriat cu Asociația Pescar Sportiv și Administrația Pescăria Bila organizează în data de 24.09.2020, pe

Pentru al doilea an consecutiv, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București se bucură de reprezentare studențească la cel mai înalt nivel mondial, studenta din anul 4 a

Facultatea de Medicină – Admiși Buget Facultatea de Medicină – Admiși Taxă Facultatea de Medicină – Admiși Schimbă Taxa Facultatea de Medicină Dentară – Admiși Buget Facultatea de Medicină Dentară

ANUNȚ LOCURI VACANTE FMAM

F.M.A.M. CONCURS ADMITERE IULIE 2020 În urma confirmării locului de către candidații admiși pe locurile finanțate de la buget, au rămas vacante două locuri la specializarea Asistență medicală generală. Aceste

Facultatea de Medicină DEPUNEREA DIPLOMEI DE BACALAUREAT IN ORIGINAL ȘI A CONTRACTELOR DE STUDIU (2 EXEMPLARE), LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ SE VA FACE DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM: 10 AUGUST 2020

În atenția candidaților admiși la concursul de admitere sesiunea iulie 2020 la forma de învățământ cu taxă pentru anul  universitar 2020-2021 Confirmarea locului cu taxă la concursul de admitere din

Vă aducem la cunoștiință că în ședința Consiliului de Administrație a Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București s-a aprobat prelungirea perioadei de depunere a dosarelor de analiză

Candidații care au fost declarați respinși și au obținut un punctaj egal sau mai mare de 50 pot depune cerere de solicitare a unui loc cu taxă în valoare de

Mesaj Rector

Întreaga comunitate a UMF “Carol Davila” rămâne, înainte de toate, o mare familie Împreună am reușit să traversăm un an universitar extrem de dificil dominat, în cea de a doua