Apeluri cercetare deschise

1. Competiție Schemă de Grant (SGS-ERC) finanțată prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 - 2021, având ca scop susținerea cercetătorilor români în vederea îmbunătățirii propunerilor de proiecte pentru redepunerea acestora în viitoarele competiții lansate de European Research Council (ERC).

Bugetul competiţiei este în valoare de 1.500.000 euro.
Documentul de apel este disponibil la adresa: https://uefiscdi.ro/schema-mica-de-grant-sgs.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare: până la epuizarea bugetului, dar nu mai târziu de 1 august 2019.

Persoană de contact UEFISCDI:
Monica Cruceru
E-mail: monica.cruceru@uefiscdi.ro
Telefon: +40 21 308 05 61

2. Competiţie proiecte suport pentru ORGANIZARE evenimente

Prin această competiţie se urmăreşte susținerea organizării în Romania a unor evenimente dedicate politicilor europene pentru cercetare, dezvoltare și inovare.
Depunerea propunerilor de Proiect-suport se face în mod continuu, fără a depăşi perioada de implementare a PNCDI III.
Pachetul de informaţii este disponibil la adresa: https://uefiscdi.ro/proiecte-suport-pentru-organizare-evenimente.

Persoană de contact UEFISCDI:
Mihaela Manole
E-mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro
Telefon: +40 21 302 38 63

3. Competiţie proiecte suport de REPREZENTARE

Se urmăreşte consolidarea sistemului national de CDI si a politicilor specifice domeniului prin susținerea participării reprezentanților României la reuniuni ale organizațiilor, organismelor și inițiativelor europene și internaționale, cadre de cooperare și grupuri ad-hoc internaționale.
Depunerea propunerilor de proiect-suport de REPREZENTARE se efectuează în mod continuu, fără a depăşi perioada de implementare a PNCDI III.
Pachetul de informaţii este disponibil la adresa: https://uefiscdi.ro/proiecte-suport-de-reprezentare

Persoană de contact UEFISCDI:
Adriana Niţu
E-mail: adriana.nitu@uefiscdi.ro
Telefon: +40 21 308 05 81

4. Competitie ERA NEURON: https://uefiscdi.ro/index.php

5. Apel proiect EuroNanoMed III - 2019

Partenerii proiectului „EUROpean network of transnational collaborative RTD projects in the field of NANOMEDicine (EuroNanoMed III)” anunţă lansarea apelului 2019 care este orientat către proiecte transnaționale de cercetare și dezvoltare, cu abordări inovatoare în domeniul nanomedicinei ce încurajează și permit colaborarea transnațională dintre sectorul public și cel privat.

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 31 ianuarie 2019, ora 17:00 (CET).

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: https://uefiscdi.ro/euronanomed-iii

Persoană de contact UEFISCDI:
Mihaela Manole
E-mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro
Telefon: 021 302 38 63

6. Apel proiect Flagship ERA-NET III - 2019:

În cadrul proiectului „Flagship ERA-NET (FLAG-ERA III)” a fost lansat apelul internațional de proiecte FLAG-ERA (JTC) 2019 care sprijină proiectele de cercetare în sinergie cu cele două inițiative emblematice ( FET Flagships), „Graphene” și „Human Brain Project (HBP)”.

Scopul apelului este de a extinde aria acestor inițiative cu noi cercetări, care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor acestor domenii. Este de așteptat ca proiectele selectate să fie integrate în Proiectele de parteneriat (Partnering Projects ) din Graphene și HBP.

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: https://uefiscdi.ro/flag-era-iii

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor este 19 februarie 2019, ora 17:00 (CET).

Persoană de contact UEFISCDI:
Domnica Coteţ
E-mail: domnica.cotet@uefiscdi.ro
Telefon: 021 302 38 80

7. Vă informăm că a fost lansat Ghidul Aplicantului varianta 2018, în vederea elaborării şi depunerii propunerilor de sub-proiecte în cadrul Schemei de granturi pentru universităţi, finanţate prin Proiectul privind Învăţământul Secundar ROSE.

Propunerile de sub-proiecte vor fi transmise prin e-mail, la adresa evaluare.sgu@pmu.ro, până la datele limită menţionate în Ghidul Aplicantului, Anexa 2 – Calendar de derulare a rundelor de granturi, astfel:

  • Schema de Granturi Competitive pentru Centre de învățare 19 noiembrie 2018;
  • Schema de Granturi Competitive pentru Programe de vară de tip punte 21 ianuarie 2019;
  • Schema de Granturi Necompetitive 1 aprilie 2019.

Pentru orice informatii suplimentare va rugam sa contactati Echipa UMPFE

8. Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora - 20.11.2018

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 20 noiembrie 2018, ora 16.00;

9. Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora - 20.11.2018

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 20 noiembrie 2018, ora 16.00.

10. COMPETIŢIE DESCHISĂ PREMIEREA REZULTATELOR CERCETĂRII - ARTICOLE PUBLICATE ÎN ANUL 2018 - 29.11.2018

A fost deschis apelul pentru PREMIEREA ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN ANUL 2018.

Competiţia se adresează cercetătorilor afiliați unor instituții din România, autori de articole științifice publicate în reviste indexate de Clarivate Analytics în Science Citation Index Expanded („Science”), Social Sciences Citation Index („Social Sciences”) sau Arts & Humanities Citation Index („Arts & Humanities”).

Cererile de premiere se depun prin intermediul platformei on-line https://uefiscdi-direct.ro [2], nefiind necesară depunerea și în format tipărit.

Detalii privind depunerea cererilor de premiere sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole [3].

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2018 se primesc cereri de finanţare în regim continuu, până la data de 29 NOIEMBRIE 2018, ORA 16:00.

Se evaluează doar cererile de finanţare care se regăsesc pe platforma de depunere on-line cu starea "finalizat".

PERSOANĂ DE CONTACT UEFISCDI:
Lioara Dobroiu
E-mail: lioara.dobroiu@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 80 530

11. Premierea rezultatelor cercetării - Brevete - 15.12.2018

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2018 se primesc cereri de premiere în regim continuu, până la data de 15 decembrie 2018, ora 16:00;

  • Cererile de finanţare se depun, prin intermediul platformei online www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit. Platforma va fi disponibilă conform calendarului menţionat în pagina fiecărui instrument de finanţare.
TOP