Apeluri cercetare deschise

Competiţii deschise PNCDI III

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) a lansat, în cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), competiţiile:

Program 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare

Subprogram 1.1. Resurse umane

Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte pentru PD şi TE este 15 octombrie 2019, ora 16:00.

Platforma pentru depunerea on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă, din 30 august 2019, la adresa: www.uefiscdi-direct.ro.

Program 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin CDI

Subprogram 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Pentru proiectele de tip PED şi PTE termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 11 octombrie 2019, ora 16:00.

Platforma pentru depunerea on-line a cererilor de finanţare de tip PED si PTE, este disponibilă la adresa: www.uefiscdi-direct.ro.

Persoane de contact UEFISCDI:

PD – Daniela MIHAI
E-mail: daniela.mihai@uefiscdi.ro
Tel: 021 308 05 62

TE – Mihaela PÎRŞOAGĂ
E-mail: mihaela.pirsoaga@uefiscdi.ro
Tel: 021 308 05 16

PED - Andreea DIMITRIU
E-mail: andreea.dimitriu@uefiscdi.ro
Tel: 021 302 38 52

PTE - Andreea MATEI
E-mail: andreea.matei@uefiscdi.ro
Tel: 021 302 38 85

1. Lansare competiţie Proiecte de Mobilităţi - Mecanismul Financiar Norvegian 2014 - 2021

În vederea facilitării întâlnirii dintre cercetătorii din Norvegia şi România, pentru stabilirea de parteneriate materializate în propuneri de „Proiecte colaborative de cercetare”, este lansată competiţia pentru „Proiecte de Mobilităţi” finanțată prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 (fondul bilateral). Bugetul alocat competiţiei este în valoare de 90.000 euro, valoarea maximă pentru efectuarea unei mobilităţi fiind de 1.200 euro pentru mobilităţi România - Norvegia/Norvegia - România.

Ariile tematice sunt corelate cu cele pentru Proiectele colaborative de cercetare, fiind estimat un număr de 15 mobilităţi finanţate pentru fiecare arie tematică.

Documentele asociate competiţiei sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.ro/eea-proiecte-de-mobilitati (RONOMG2019).

Informații utile:

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: până la epuizarea bugetului, dar nu mai târziu de 20 noiembrie 2019.

Platforma de depunere online este disponibilă la adresa www.uefiscdi-direct.ro, începând cu data de 8 august 2019.

Persoană de contact UEFISCDI:
Luiza Enaru
E-mail: luiza.enaru@uefiscdi.ro
Tel: +40 21 308 05 02

2. Martí-Franquès Research grants Programme. Doctoral grants - 2019

Universitat Rovira i Virgili (URV) anunţă deschiderea competiţiei pentru 77 granturi doctorale. Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor: 2 septembrie 2019.

Detalii la adresa: http://diaridigital.urv.cat/en/the-urv-announces-a-new-call-for-77-predoctoral-research-contracts-through-the-marti-i-franques-programme/

Contact:
E-mail: marti.franques@urv.cat

3. Pre-anunț competiție Norway Grants Call 2019

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), împreună cu Partenerii de Program Donori, Research Council of Norway (RCN, Norvegia) şi RANNIS (Islanda), va lansa, la începutul lunii septembrie, al doilea apel de propuneri de proiecte din cadrul Mecanismelor Financiare SEE & Norvegian 2014-2021.

Mai multe detalii: https://uefiscdi.gov.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare

Persoană de contact UEFISCDI:
Monica Cruceru
E-mail: monica.cruceru@uefiscdi.ro

4. Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență/tineri cercetători din diaspora

În vederea capitalizării expertizei şi experienţei acumulate de cercetători români de prestigiu din diaspora precum şi a creării mediului propice schimburilor de experienţă şi expertiză între tinerii cercetători români aflaţi în diaspora şi cei din ţară, au fost lansate, în luna mai 2019, două competiţii de proiecte de mobilitate:

  • Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora (MCD2019);
  • Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora (MCT2019).

Până în prezent au fost acceptate la finanţare 18 aplicații (12 MCD și 6 MCT) din domenii precum Științe inginerești (4), Științe Sociale (3), Sănătate (3), Științe aplicate și Biotehnologii (3), Matematică (1), Informatică (1), Fizică (1), Știința Materialelor (1), Științe economice (1).

Cercetătorii din diaspora provin din SUA (ex. Indiana University, Oklahoma University, The Catholic University of America), Marea Britanie (University of Oxford, University of Aberdeen), Germania (ex. Georg-Eckert-Institut, Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung), Olanda (ex. Delft University of Technology), Norvegia (Oslo University), Serbia, Italia (University of Torino), Franța (Université de Poitiers) și Moldova (Universitatea Tehnică a Moldovei).

Competiţiile sunt deschise, termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 30 septembrie 2019, ora 16.00.

Persoană de contact UEFISCDI:
Daniela Mihai
E-mail: daniela.mihai@uefiscdi.ro

5. MCI anunță lansarea competiției pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2019

Ministerul Cercetării și Inovării și Colegiul Consultativ pentru CDI – Comisia pentru manifestări științifice și expoziționale anunță lansarea competiției pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2019.

Se pot depune propuneri de manifestări care se vor desfășura până cel mult la 15 decembrie 2019. Propunerile se pot transmite de la data lansării competiției (conform Ordinului MCI nr. 426/12.07.2019) până la 15 august 2019.

Ghidul privind finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate pentru anul 2019 este disponibil la adresa:

http://www.research.gov.ro/ro/articol/5072/minister-comunicare-mci-anun-a-lansarea-competi-iei-pentru-finan-area-manifestarilor-tiin-ifice-i-evenimentelor-asociate-in-anul-2019

Persoană de contact:
Dorileni Năstase
E-mail: dorileni.nastase@research.gov.ro

6. Competiție Schemă de Grant (SGS-ERC) finanțată prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 - 2021, având ca scop susținerea cercetătorilor români în vederea îmbunătățirii propunerilor de proiecte pentru redepunerea acestora în viitoarele competiții lansate de European Research Council (ERC).

Bugetul competiţiei este în valoare de 1.500.000 euro.
Documentul de apel este disponibil la adresa: https://uefiscdi.ro/schema-mica-de-grant-sgs.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare: până la epuizarea bugetului, dar nu mai târziu de 1 august 2019.

Persoană de contact UEFISCDI:
Monica Cruceru
E-mail: monica.cruceru@uefiscdi.ro
Telefon: +40 21 308 05 61

7. Competiţie proiecte suport pentru ORGANIZARE evenimente

Prin această competiţie se urmăreşte susținerea organizării în Romania a unor evenimente dedicate politicilor europene pentru cercetare, dezvoltare și inovare.
Depunerea propunerilor de Proiect-suport se face în mod continuu, fără a depăşi perioada de implementare a PNCDI III.
Pachetul de informaţii este disponibil la adresa: https://uefiscdi.ro/proiecte-suport-pentru-organizare-evenimente.

Persoană de contact UEFISCDI:
Mihaela Manole
E-mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro
Telefon: +40 21 302 38 63

8. Competiţie proiecte suport de REPREZENTARE

Se urmăreşte consolidarea sistemului national de CDI si a politicilor specifice domeniului prin susținerea participării reprezentanților României la reuniuni ale organizațiilor, organismelor și inițiativelor europene și internaționale, cadre de cooperare și grupuri ad-hoc internaționale.
Depunerea propunerilor de proiect-suport de REPREZENTARE se efectuează în mod continuu, fără a depăşi perioada de implementare a PNCDI III.
Pachetul de informaţii este disponibil la adresa: https://uefiscdi.ro/proiecte-suport-de-reprezentare

Persoană de contact UEFISCDI:
Adriana Niţu
E-mail: adriana.nitu@uefiscdi.ro
Telefon: +40 21 308 05 81

9. Competitie ERA NEURON: https://uefiscdi.ro/index.php

10. Apel proiect EuroNanoMed III - 2019

Partenerii proiectului „EUROpean network of transnational collaborative RTD projects in the field of NANOMEDicine (EuroNanoMed III)” anunţă lansarea apelului 2019 care este orientat către proiecte transnaționale de cercetare și dezvoltare, cu abordări inovatoare în domeniul nanomedicinei ce încurajează și permit colaborarea transnațională dintre sectorul public și cel privat.

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 31 ianuarie 2019, ora 17:00 (CET).

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: https://uefiscdi.ro/euronanomed-iii

Persoană de contact UEFISCDI:
Mihaela Manole
E-mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro
Telefon: 021 302 38 63

11. Apel proiect Flagship ERA-NET III - 2019

În cadrul proiectului „Flagship ERA-NET (FLAG-ERA III)” a fost lansat apelul internațional de proiecte FLAG-ERA (JTC) 2019 care sprijină proiectele de cercetare în sinergie cu cele două inițiative emblematice ( FET Flagships), „Graphene” și „Human Brain Project (HBP)”.

Scopul apelului este de a extinde aria acestor inițiative cu noi cercetări, care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor acestor domenii. Este de așteptat ca proiectele selectate să fie integrate în Proiectele de parteneriat (Partnering Projects ) din Graphene și HBP.

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: https://uefiscdi.ro/flag-era-iii

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor este 19 februarie 2019, ora 17:00 (CET).

Persoană de contact UEFISCDI:
Domnica Coteţ
E-mail: domnica.cotet@uefiscdi.ro
Telefon: 021 302 38 80

12. Vă informăm că a fost lansat Ghidul Aplicantului varianta 2018, în vederea elaborării şi depunerii propunerilor de sub-proiecte în cadrul Schemei de granturi pentru universităţi, finanţate prin Proiectul privind Învăţământul Secundar ROSE.

Propunerile de sub-proiecte vor fi transmise prin e-mail, la adresa evaluare.sgu@pmu.ro, până la datele limită menţionate în Ghidul Aplicantului, Anexa 2 – Calendar de derulare a rundelor de granturi, astfel:

  • Schema de Granturi Competitive pentru Centre de învățare 19 noiembrie 2018;
  • Schema de Granturi Competitive pentru Programe de vară de tip punte 21 ianuarie 2019;
  • Schema de Granturi Necompetitive 1 aprilie 2019.

Pentru orice informatii suplimentare va rugam sa contactati Echipa UMPFE

13. Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora - 20.11.2018

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 20 noiembrie 2018, ora 16.00;

14. Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora - 20.11.2018

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 20 noiembrie 2018, ora 16.00.

15. COMPETIŢIE DESCHISĂ PREMIEREA REZULTATELOR CERCETĂRII - ARTICOLE PUBLICATE ÎN ANUL 2018 - 29.11.2018

A fost deschis apelul pentru PREMIEREA ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN ANUL 2018.

Competiţia se adresează cercetătorilor afiliați unor instituții din România, autori de articole științifice publicate în reviste indexate de Clarivate Analytics în Science Citation Index Expanded („Science”), Social Sciences Citation Index („Social Sciences”) sau Arts & Humanities Citation Index („Arts & Humanities”).

Cererile de premiere se depun prin intermediul platformei on-line https://uefiscdi-direct.ro [2], nefiind necesară depunerea și în format tipărit.

Detalii privind depunerea cererilor de premiere sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole [3].

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2018 se primesc cereri de finanţare în regim continuu, până la data de 29 NOIEMBRIE 2018, ORA 16:00.

Se evaluează doar cererile de finanţare care se regăsesc pe platforma de depunere on-line cu starea "finalizat".

PERSOANĂ DE CONTACT UEFISCDI:
Lioara Dobroiu
E-mail: lioara.dobroiu@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 80 530

16. Premierea rezultatelor cercetării - Brevete - 15.12.2018

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2018 se primesc cereri de premiere în regim continuu, până la data de 15 decembrie 2018, ora 16:00;

  • Cererile de finanţare se depun, prin intermediul platformei online www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit. Platforma va fi disponibilă conform calendarului menţionat în pagina fiecărui instrument de finanţare.
TOP