Apeluri cercetare deschise

Doua anunturi importante privind competitiile in desfasurare:

1. In cadrul Programului 1, Subprogramul 1.2. Performanță instituțională au fost afișate listele proiectelor declarate finanțabile din cadrul competiției 2017 - "Proiecte Complexe realizate în consorții CDI (PCCDI)". Listele sunt disponibile la adresa:

https://uefiscdi.ro/proiecte-complexe-realizate-in-consortii-cdi-pccdi

secţiunea "Contractare/Decontare".

Detalii privind contractarea vor fi anunţate ulterior.

Persoană de contact:
Andreea Dimitriu
Coordonator competiţie
Telefon: 0 21 302 38 52
E-mail: andreea.dimitriu@uefiscdi.ro

2. În perioada 4 -18 decembrie 2017 au loc şedinţele de panel organizate în cadrul competiţiei 2016 - Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE), subprogram 1.1 Resurse Umane, Program 1: Dezvoltarea sistemului naţional de CD.

Ulterior desfăşurării fiecărei şedinţe de panel, rezultatele preliminare sunt postate pe site, în pagina instrumentului de finanţare: https://uefiscdi.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-independente.

Pe măsură ce rezultatele preliminare, pe domenii, sunt afişate, raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, https://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.

Directorii propunerilor de proiecte pot depune contestaţii în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor, prin e-mail la adresa proiecteTE@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.

Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

Persoană de contact:
Mihaela Pîrşoagă
Coordonator competiţie
Telefon: 0 21 308 05 16
E-mail: mihaela.pirsoaga@uefiscdi.ro

 

 • COMPETIȚII DESCHISE: PROIECTE DE MOBILITATE PENTRU CERCETĂTORI CU EXPERIENŢĂ/TINERI CERCETĂTORI DIN DIASPORA În cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane [2] au fost lansate competițiile pentru:* PROIECTE DE MOBILITATE PENTRU CERCETĂTORI CU EXPERIENŢĂ DIN DIASPORA (MCD);
  * PROIECTE DE MOBILITATE PENTRU TINERI CERCETĂTORI DIN DIASPORA (MCT).Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 20 NOIEMBRIE 2017, ORA 16.00.

  Pachetele de informații sunt disponibile la adresele:

  MCD: https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori-cu-experienta-din-diaspora [3]

  MCT: https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-tineri-cercetatori-din-diaspora [4]

  PERSOANĂ DE CONTACT UEFISCDI:
  Daniela Mihai
  E-mail: daniela.mihai@uefiscdi.ro
  Telefon: +40 21 308 05 62

  APEL ERA-NET SMART GRIDS PLUS

  A fost lansat cel de-al 3-lea apel al iniţiativei ERA-NET SMART GRIDS PLUS, definit în contextul unei viziuni care urmăreşte crearea unui sistem de energie electrică care să integreze energia regenerabilă şi să permită tehnologii flexibile de consum şi producție. Scopul acestui apel este de a sprijini cercetarea şi dezvoltarea tehnologiilor, a modelelor de piaţă şi de a încuraja colaborarea transnaţională în domeniul reţelelor inteligente.

  Apelul este finanţat din fondurile naționale ale ţărilor/regiunilor participante care sprijină implicarea în proiecte comune de cercetare. Organizaţiile care aplică pentru finanţare trebuie să fie eligibile conform regulilor naţionale de finanţare ale ţărilor din care fac parte. Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizaţii de cercetare (institute de cercetare, universităţi etc.).

  PROPUNERILE DE PROIECT trebuie sa aibă caracter transnaţional şi SĂ CUPRINDĂ ÎN CONSORŢIU CEL PUŢIN DOUĂ INSTITUŢII PARTENERE DIFERITE DIN CEL PUŢIN DOUĂ ŢĂRI PARTICIPANTE LA INITIAŢIVĂ.

  Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de maxim 3 ani.

  Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 14 NOIEMBRIE 2017, ORA 14:00 CEST.

  Detalii despre apel sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.ro/era-net-smart-grids-plus [5].

  PERSOANĂ DE CONTACT UEFISCDI:
  Elena Simion
  E-mail: elena.simion@uefiscdi.ro
  Telefon: +40 21 307 19 93

TOP
X