CNFIS-FDI-2021-0072 - Adaptabilitatea continuă a mediului academic - între on-line şi off-line în Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”

Titlu proiect: Adaptabilitatea continuă a mediului academic - între on-line şi off-line în Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, CNFIS-FDI-2021-0072

Perioada de desfășurare: Mai - Noiembrie 2021

Buget aprobat: 338.841,18 RON

Sursa de finanțare: Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2021

Proiectul On/Off - Între on-line și off-line în UMFCD are ca viziune continuarea demersurilor inițiate în proiectele din anii precedenți (Incluziunea socială în UMFCDPunte de legătură Student-Alumni în UMFCD, respectiv Construim valori pentru viitor în UMFCD) și își propune următoarele direcții majore de acțiune:

  • Consilierea psihologică și educaţională a studenţilor Universității pe teme adaptate nevoilor exprimate de aceştia => prin 4 serii de atelierecampanii de informare săptămânale, Kit de tehnici de învățareidentificarea grupurilor vulnerabile de studenţi cu ajutorul Direcției Social și crearea unui ghid de adaptare a studenţilor cu dizabilități pentru cadrele didactice.
  • Iniţierea unui studiu la nivelul angajatorilor => pentru identificarea principalelor cerințe privind competențele absolvenţilor, consilierea profesională a studenţilor Universităţii şi medierea interacţiunii cu Alumni ai Universităţii: angajatori, mentori, cadre didactice, în vederea împărtăşirii unor experienţelor proprii prin intermediul a 6 webinarii, 30 de interviuri text, 10 testimoniale video, 4 podcasturi, cât și realizarea unui Kit de orientare în carieră.
  • Consilierea și orientarea profesională a elevilor liceeni din mediul rural şi oraşe mici interesaţi de urmarea unei Facultăţi componente UMFCD => prin 6 sesiuni de Q&A despre viaţa de student UMFCD, 4 webinarii pe teme solicitate de elevi, sprijinirea acestora în zilele Examenului de Admitere și a Simulărilor Examenului de Admitere și activităţi de educație pentru sănătate în rândul liceenilor.
  • Integrarea studenților străini în activităţile Centrului şi oportunităţile Universităţii => prin webinarii special organizate și colaborarea cu reprezentanţii Modulului de Limbă Engleză.

Echipa de proiect are o structură multidisciplinară, iar obiectivele menționate se vor realiza printr-o colaborare susținută cu studenții și asociațiile studențești reprezentative ale facultăților din cadrul UMFCD. Prin intermediul tuturor canalelor de comunicare ale Centrului de Consiliere Psihologică, Educațională și Profesională vor fi distribuite chestionare specifice obiectivelor asumate în cadrul comunității studențești UMFCD, cât și formulare de feedback pentru evaluarea satisfacției și impactului asupra beneficiarilor.

Rezultatele vor fi prezentate sub forma unui raport detaliat privind activitățile desfășurate pe toată perioada proiectului, alături de dezvoltarea platformei Alumni, “Kit-ului de orientare în carieră” respectiv “Kitului de tehnici de învățare” și formularea concluziilor cu privire la informațiile colectate însoțite de propuneri adaptative pentru studenții cu dizabilități.

TOP