Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)

PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015-2020, PNII (descarcă pdf)

a) Directorul de proiect este doctor în ştiinţe, având primul titlu de doctor (Ordin de Ministru) obținut în urmă cu cel puțin 2 ani, dar nu mai mult de 8 ani, față de momentul depunerii propunerii de proiect. În cazul în care titlul de doctor nu a fost acordat prin Ordin de Ministru, se ia în considerare data indicată pe diplomă;

b) Directorul de proiect are, la momentul depunerii propunerii de proiect, vârsta mai mică sau egală de 40 ani (nu a împlinit vârsta de 41 ani);

c) Directorul de proiect îndeplineşte standardele minimale de eligibilitate, așa cum sunt definite în Anexa 1.

TOP