Proiecte de cercetare postdoctorală (PD)

PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015-2020, PNIII (descarcă pdf)

a) Directorul de proiect este doctor în ştiinţe, având primul titlu de doctor (Ordin de Ministru) obținut în urmă cu cel mult 4 ani, față de momentul depunerii propunerii de proiect. În cazul în care titlul de doctor nu a fost acordat prin Ordin de Ministru, se ia în considerare data indicată pe diplomă. Pot depune propuneri de proiecte şi persoanele care şi-au susţinut cu succes teza de doctorat, urmând ca obţinerea diplomei să fie făcută până cel târziu la data semnării contractului de finanţare;

b) Directorul de proiect are, la momentul depunerii propunerii de proiect, vârsta mai mică sau egală cu 40 ani (nu a împlinit vârsta de 41 ani);

c) Directorul de proiect îndeplineşte standardele minimale de eligibilitate, aşa cum sunt definite în Anexa 1;

TOP