CEREMONIA DE ACORDARE A TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA PROFESORULUI UNIVERSITAR DOCTOR VIOREL JINGA, RECTORUL UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,CAROL DAVILA”, DE CĂTRE UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA

Miercuri, 22 noiembrie 2023, a avut loc, la Universitatea Ovidius din Constanţa, ceremonia de acordare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA, cea mai mare distincţie a Universităţii, ce se poate acorda numai personalităţilor de excepţie din afara Universităţii.În prezenţa unui auditoriu de o înaltă ţinută academică şi profesională şi a Comisiei de redactare şi evaluare Laudatio, formată din Preşedinte – Conf. Univ. Dr. Dan-Marcel Iliescu, Rectorul Universităţii Ovidius din Constanţa şi membri: Prof. Univ. Dr. Diane Paula Vancea, Preşedintele Senatului Universităţii Ovidius din Constanţa; Prof. Univ. Dr. Liliana-Ana Tuţă, Prorector – Relaţii internaţionale, studenţi străini şi rezidenţi, Universitatea Ovidius din Constanţa şi Prof. Univ. Dr. Doina Ecaterina Tofolean, Decan – Facultatea de Medicină, Universitatea Ovidius din Constanţa.

Distinsul Rector al Universităţii a subliniat momentul cu totul excepţional prin semnificaţiile sale, prin care Universitatea Ovidius din Constanţa omagiază o personalitate remarcabilă a medicinei româneşti, Profesorul Doctor Viorel Jinga.
Într-un amplu şi deosebit de bine documentat Laudatio, Prof. Univ. Dr. Doina Ecaterina Tofolean, Decanul Facultăţii de Medicină din Constanţa a prezentat parcursul profesional de excepţie, cariera didactică deosebită, calităţile de dascăl, cercetător şi organizator al vieţii universitare ale Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga.La rândul său, Prof. Univ. Dr. Liliana-Ana Tuţă, Prorector al Universităţii, a evidenţiat că Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga este unul din marii dascăli în domeniul ştiinţelor medicale, o voce distinctă, atât în mediul academic, cât şi în lumea oamenilor de ştiinţă.Cuvinte pline de căldură şi de semnificaţii i-au fost adresate distinsului invitat şi din partea Prof. Univ. Dr. Sorin Rugină, fostul Rector al Universităţii, care a evocat colaborarea fructuoasă avută în timp şi a remarcat că prin întreaga sa carieră academică, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga a contribuit la formarea a numeroase generaţii de medici, cadre universitare, cercetători şi doctori în medicină.


Surprinzător pentru distinsul invitat, a luat cuvântul şi Domnul Prof. Univ. Dr. Silviu Mirel Pituru, care, sub influenţa copleşitoare a onorantului eveniment, a evocat, în cuvinte de o rară sensibilitate, anii în care a interacţionat, încă de student şi în care a reuşit să-l cunoască, să-l admire şi să-l respecte pe OMUL Viorel Jinga.Rectorul Universităţii Ovidius a dat apoi citire Diplomei de Doctor Honoris Causa, precizând ca dincolo de CV-ul impresionant, de sutele de contribuţii ştiinţifice şi de o activitate copleşitoare, râmâne omul Viorel Jinga, un coleg deosebit, un prieten sincer, un om cu calităţi spirituale şi morale deosebite, căruia Universitatea Ovidius din Constanţa îi revine onoarea de a-i acorda acest titlu.La invitaţia gazdelor, distinsul oaspete şi-a susţinut Oratio Gratitudinis. Deşi vizibil marcat, şi-a exprimat sentimentele de emoţie, preţuire şi onoare, de care era dominat şi care-i cuprindeau sufletul în briza eternă şi reciprocă a recunoştinţei şi prieteniei.Precizând că onoranta distincţie îi conferă oficial dreptul de a fi parte integrantă din frumoasa comunitate academică constănţeană şi, reamintind deviza personală „atunci când vrei să faci un lucru bun este imperios necesar să pui şi suflet când îl faci ”, a oferit asigurarea că fiecare proiect sau demers academic în care va fi implicat, va beneficia, înainte de toate, de căldura sufletului personal, şi că, lăsând viitorul să ne descopere şi să ne ofere multiple perspective pentru a le transpune constructiv în realitate medicală şi cercetare ştiinţifică, „îmbrăcând cu puterea sufletului infinitul cuvântului, mulţumesc pentru această înaltă distincţie, mă simt onorat şi în acelaşi timp obligat”, asigurând distinsul auditoriu că medicul, profesorul şi omul Viorel Jinga va rămâne întotdeauna exilat în dragostea faţă de medicină, empatia faţă de pacient şi prietenia sinceră, a încheiat, firesc cu VIVAT ACADEMIA! VIVAT PROFESSORES!, pe acordurile înălţătoare ale lui Gaudeamus.