COMUNICAT DE PRESĂ – CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI CU TITLUL „PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ÎN ECONOMIA SĂNĂTĂȚII [HEALTHESIS]”

 

COMUNICAT DE PRESĂ

August 2021

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI CU TITLUL
„PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ÎN ECONOMIA SĂNĂTĂȚII [HEALTHESIS]”

 

În data de 23 iunie 2021 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a organizat, în format online, Conferința de lansare a proiectului „Program postuniversitar de formare în economia sănătății [HEALTHESIS]”/ SMIS 149892, aprobat prin contractul de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892.

Deschiderea evenimentului a fost realizată de Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rector al UMF „Carol Davila” din București, susținător al inițiativelor de dezvoltare ale sistemului educațional prin implementarea de programe de formare și evaluare continuă. De asemenea, un cuvânt de deschidere au adresat Rectorul UMFST „George Emil Palade” Târgu Mureș, Prof. Dr. Leonard Azamfirei și Rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, Prof. Dr. Anca Dana Buzoianu, care au subliniat importanța acestui program postuniversitar în domeniul economiei sănătății.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” derulează în perioada aprilie 2021 – decembrie 2023 proiectul „Program postuniversitar de formare în economia sănătății [HEALTHESIS]”/ SMIS 149892, aprobat prin contractul de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Operațiunea: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 32 de luni și are o valoare totală de 14.465.754,19 lei, din care 14.176.439,13 lei finanțare nerambursabilă, echivalentă cu 98 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Dezvoltarea în premieră în România a unui program postuniversitar în domeniul economiei sănătății care să răspundă necesităților prezente de formare a specialiștilor și decidenților din domeniul sănătății, program care să constituie baza introducerii principiilor de cost-eficiență în intervențiile din domeniul sănătății prin crearea unui sistem de indicatori de performanță pentru activitățile din sistemul medical.

Proiectul „Program postuniversitar de formare în economia sănătății [HEALTHESIS]” este implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș și cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.


Date de contact:

Ana Cernega
Asistent promovare proiect
E-mail: healthesis.umf@gmail.com