COMUNICAT DE PRESĂ – ÎNCHIDEREA FESTIVĂ A ZILELOR UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,CAROL DAVILA”

Închiderea festivă a Zilelor Universității de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” a avut loc în Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, în prezența Dlui. Președinte al Senatului Universitar, Prof. Univ. Dr. Dragoș Vinereanu, a Prorectorilor Universității, Prof. Univ. Dr. Ecaterina Ionescu, Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, Prof. Univ. Dr. Mirel Silviu Pițuru, a Decanului Facultății de Farmacie, Prof. Univ. Dr. Doina Drăgănescu și a Prodecanului Facultății de Stomatologie, Conf. Univ. Dr. Ana-Maria Țâncu.

Au participat studenți, absolvenți, cadre didactice și invitați.

S-a acordat Diploma Zilelor Universității Dlui. Prof. Univ. Dr. Cosmin Paulescu, Decanul Facultății de Arte – pentru interesanta expoziție dedicată donării de sânge, Bibliotecii Universitare, Editurii Universitare, Editurii CERMA PRINT, Editurii PRIOR, Editurii EDUCATIONAL CENTRE, Societății Studenților Mediciniști și Ligii Studenților la Medicină Dentară – pentru contribuția adusă Zilelor Universității de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila”, precum și Dnei. Ileana Penea, Președinte, Director General Media Med Publicis – pentru sprijinul constant acordat UMFCD cu ocazia Zilelor Universității de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila”.

Au fost premiați 21 de studenți care s-au remarcat prin activitatea studențească de excepție. De asemenea, au fost acordate Premiile Salonului de Carte Universitară pentru următoarele publicații: ,,Anomaliile dentare și dento-maxilare”, sub coordonarea Prof. Univ. Dr. Ecaterina Ionescu; ,,Elemente esențiale de ginecologie”, sub redacția Ș.L. Dr. Valentin Varlas; ,,Allogrefa de nerv periferic”, autori Dr. Mehedințu Ionescu Mihai, Dr. Ștefănescu Ovidiu, Prof. Univ. Dr. Jecan Cristian Radu; ,,Cazuri clinice de ginecologie pentru examene și concursuri”, sub redacția Conf. Univ. Dr. Alexandru Filipescu și ,,Endodonție clinică”, sub redacția Ș.L. Dr. Mihaela Chirilă.

A fost oferită Medalia ,,Carol Davila” șefilor de promoție de la facultățile Universității.

La final, s-a acordat ,,Distincția Carol Davila” Dnei. Prof. Univ. Dr. Ecaterina Ionescu pentru remarcabila lucrare științifică ,,Manual pentru rezidențiat – Stomatologie” și Dlui. Dr. Crin Marcean pentru ,,Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenți medicali generaliști”.

Ceremonia s-a încheiat în acordurile solemne ale imnului ,,Gaudeamus”.