CONF. UNIV. DR. BOGDANA VÎRGOLICI

Membrii comisiei:

Prof. Univ. Dr. Maria GREABU – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

Prof. Univ. Dr. Anca DINISCHIOTU – Universitatea din București

Prof. Univ. Dr. Alina–Elena PÂRVU – Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

Prof. Univ. Dr. Lorelei – Irina BRAȘOVEANU (membru supleant) – Institutul de Virusologie „Ștefan S. Nicolau” București

Prof. Univ. Dr. Ioana–Raluca PAPACOCEA (membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București