CONF. UNIV. DR. BUMBĂCEA ROXANA-SILVIA

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. POIANĂ CĂTĂLINA – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. AGACHE IOANA-OCTAVIA – Universitatea “Transilvania,, din Brașov

PROF. UNIV. DR. PANAITESCU BUNU CARMEN – Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș,, din Timișoara

PROF. UNIV. DR. GRIGORE RALUCA (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

CONF. UNIV. DR. MAN MILENA-ADINA (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu,, din Cluj-Napoca