CONF. UNIV. DR. DAN-CRISTIAN GHEORGHE 

Membrii Comisiei:

PROF. UNIV. DR. VIOREL ZAINEA- Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. NICOLAE-CONSTANTIN BALICA – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara

CONF. UNIV. DR. ANGHELINA FLORIN – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

PROF. UNIV. DR. IONIȚĂ ELENA (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

PROF. UNIV. DR. LAURA-ADRIANA BUCUR (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca