CONF. UNIV. DR. FLORESCU SIMIN-AYSEL

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. ARAMĂ VICTORIA – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. MIFTODE EGIDIA-GABRIELA – Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa,, din Iași

PROF. UNIV. DR. CAMBREA SIMONA-CLAUDIA – Universitatea ”Ovidius”, Constanța

PROF. UNIV. DR. RUȚĂ SIMONA-MARIA (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. MARINCU IOSIF (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș,, din Timișoara