CONF. UNIV. DR. GABRIEL CONSTANTINESCU 

Membrii Comisiei:

PROF. UNIV. DR. MIHAI-MIRCEA DICULESCU – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. DAN-IONUȚ GHEONEA – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

PROF. UNIV. DR. ION ROGOVEANU – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

PROF. UNIV. DR. MARIANA JINGA (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. EUGEN DUMITRU (Membru supleant) – Universitatea ,,Ovidius” Constanța