CONF. UNIV. DR. GHEORGHIȘAN-GĂLĂȚEANU ANCUȚA-AUGUSTINA

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. HINESCU EUGEN-MIHAIL – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. CĂRUNTU IRINA-DRAGA – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” din Iași

PROF. UNIV. DR. HERMENEAN ANCA – Universitatea de Vest ,, Vasile Goldiș” din Arad

PROF. UNIV. DR. MOGOANȚĂ LAURENȚIU (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

PROF. UNIV. DR. CÂMPEAN ANCA-MARIA (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara