CONF. UNIV. DR. GHEORGHIȚĂ JUGULETE

  • CV
  • FIȘA DE VERIFICARE
  • LISTA DE LUCRĂRI
  • REZUMAT TEZĂ
  • LOCAȚIE – Amfiteatrul Mare al Academiei HIV/SIDA din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București
  • DATA – 26.01.2024
  • ORA – 12.00

Membrii Comisiei:

PROF. UNIV. DR. MONICA-LUMINIȚA LUMINOS – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. SIMONA-CLAUDIA CAMBREA – Universitatea ”Ovidius” din Constanța

PROF. UNIV. DR. CĂTĂLINA LUCA – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” din Iași

PROF. UNIV. DR. IRINA-MAGDALENA DUMITRU (Membru supleant) – Universitatea ”Ovidius” din Constanța

PROF. UNIV. DR. ANCA-STREINU-CERCEL (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București