CONF. UNIV. DR. OCTAVIAN-MARIUS DINCĂ

Membrii Comisiei:

PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU BUCUR – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. ADRIAN CAMEN – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

PROF. UNIV. DR. SIMION BRAN – Universitatea de Medicină și Farmacie ,, Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

PROF. UNIV. DR. MARINA IMRE (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. VICTOR-VLAD COSTAN (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie  ,,Grigore T. Popa” din Iași