CONF. UNIV. DR. PAPACOCEA MARIUS-TOMA

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN-OVIDIU – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

CONF. UNIV. DR. TURLIUC MIHAELA DANA – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” din Iași

CONF. UNIV. DR. PLEȘ HORIA – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara

PROF. UNIV. DR. TIU CRISTINA (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. FLORIAN IOAN-ȘTEFAN (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca