CONF. UNIV. DR. POTOP VASILE

Membrii Comisiei:

PROF. UNIV. DR. DIDILESCU ANDREEA-CRISTIANA – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. STRATUL ȘTEFAN-IOAN – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara

PROF. UNIV. DR. COSTULEANU MARCEL – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” din Iași

PROF. UNIV. DR. ALBU CRISTINA-CRENGUȚA (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. ȘAPTE ELENA (Membru supleant) – Universitatea  ,,Ovidius” din Constanța