CONF. UNIV. DR. RADU-GABRIEL VĂTĂȘESCU

Membrii Comisiei:

PROF. UNIV. DR. DRAGOȘ VINEREANU- Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR DAN DOBREANU – Universitatea de Medicină, Farmacie Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș

PROF. UNIV. DR. CRISTIAN STĂTESCU – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,George T. Popa” din Iași

PROF. UNIV. DR. OVIDIU CHIONCEL (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. DRAGOȘ-CONSTANTIN COZMA (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,George T. Popa” din Iași