CONF. UNIV. DR. SCHEAU CRISTIAN

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. BĂDĂRĂU IOANA-ANCA – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. SFREDEL VERONICA – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

PROF. UNIV. DR. ION ILEANA-IOANA – Universitatea ”Ovidius”, Constanța

PROF. UNIV. DR. PAPACOCEA IOANA-RALUCA (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR.  DĂNOIU SUZANA (Membru supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova