CONF. UNIV. DR. SILVIU-CRISTIAN VOINEA

Membrii comisiei:

PROF.UNIV.DR. LAURENȚIU SIMION – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF.UNIV.DR. LAURA FLORENTINA REBEGEA – Universitatea ,,Dunărea de Jos’’ din Galați

PROF.UNIV.DR. MARIUS-ALEXANDRU MOGA – Universitatea Transnilvania din Brașov

PROF.UNIV.DR. DANA-LUCIA STANCULEANU  (Membru Supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București

PROF.UNIV.DR. CECIL-SORIN MIREA (Membru Supleant) – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova